Koncert rockowy

Kim jesteśmy? Who we are? 

 M-ART MUNDUS 

M-RT MUNDUS to projekt menedżersko-promocyjny skierowany do artystów, wydawców, organizatorów, promotorów i każdego kto uzna go za interesujący i zechcę z nami współpracować. Projekt ten łączy doświadczenie, kontakty oraz możliwości działania Agencji Artystycznej M-ART i agencji ART MUNDUS  podmiotów poruszających się od lat na szeroko pojętym ryku muzycznym

***

M-RT MUNDUS is a management and promotion project aimed at artists, publishers, organizers, promoters and anyone who finds it interesting and wants to cooperate with us. This project combines the experience, contacts and possibilities of operation of the M-ART Art Agency and the ART MUNDUS agency of entities operating for years in the  music market