Koncert

FAQ

Festiwal Muzyczny

Jakie doświadczenie ma agencja M-ART Mundus? 
M-ART Mundus experience .

 

M-ART ARTISTIC AGENCY 

 

Agencja istnieje od 2002 roku.

Organizowaliśmy wszystko co tylko można zorganizować, festiwale, eventy, koncerty muzyki klasycznej, rockowej, jazzowej, bluesowe, metalowe, spektakle teatrów muzycznych i dramatycznych etc.

Byliśmy organizatorami koncertów takich sław, jak m.in.Krzysztof Penderecki czy rosyjski Kwartet Szostakowicza, legend muzyki operowej i kameralnej etc.Od 2008 roku reprezentowaliśmy znanego polskiego rockmana Grzegorza Kupczyka (wokal Turbo do 2007 r) i jego zespół Ceti , zdobywając doświadczenie w dziedzinie muzyki tak zwanego ciężkiego rocka, współpracując z największymi mediami, salami, klubami , organizatorami w tej i nie tylko tej skali i tworząc m.in pierwszy w historii polskiego rocka projekt metalowej symfonii pt."Akordy Słów" (wszelkie prawa zastrzeżone) czyli specjalnego koncertu zespołu metalowego z orkiestrą symfoniczną, pracowaliśmy też przy współorganizacji koncertu Ceti z słynnym zespołem DEEP PURPLE. Szlify zdobyliśmy w największej w latach 90-tych agencji artystycznej w Polsce P.A.A PAGART.  Nasz pierwszy koncert odbył się w Teatrze Wielkim Operze Narodowej, gdzie organizowaliśmy występ Michała Urbaniaka, Wojciecha Karolaka, Miki Urbaniak, Uli Dudziak i orkiestry symfonicznej w składzie wagnerowskim pod dyrekcją Jacka Bonieckiego, potem było już górki ...      

AGENCJA METAL MUNDUS 

Metal Mudus jako firma powstał w 2005 roku aby rozpocząć swoją medialną działalność pod szyldem Metal Mundus - Lepsza Strona Rocka, która stała się z czasem jedną z najpopularniejszych stron o muzyce hard heavy w Polsce. Powstało też wydawnictwo oraz sklep internetowy. Przez pewien okres Metal Mundus był wydawcą magazynu Heavy Metal Pages. Po 5 latach firma ulegała przeobrażeniom w Agencję Metal Mundus, nastąpiły zmiany personalne i pojawił się nowy właściciel a także nowa strona.Od roku 2016 bowiem uruchomiona została strona Art Mundus, poszerzająca działania medialną o promowanie szerzej pojętej kultury i sztuki. Pojawiła się także Art Mundus TV . Należy dodać, że Metal Mundus jest również wydawcą popularnego magazynu muzycznego Metal Up promującego to co najlepsze w rock metalu i hard rocku.

What is the experience of M-ART Mundus? 

Our entities:

 

M-ART ARTISTIC AGENCY

 

The agency has existed since 2002.

We organized everything that could be organized, festivals, events, concerts of classical, rock, jazz, blues, metal, musical and dramatic theater performances, etc.

 

We organized concerts of such celebrities as Krzysztof Penderecki or the Russian Shostakovich Quartet, opera and chamber music legends, etc. Since 2008, we have represented the famous Polish rockman Grzegorz Kupczyk (Turbo's vocal until 2007) and his band Ceti, gaining experience in the field of of the so-called heavy rock music, cooperating with the largest media, halls, clubs, organizers on this scale and not only on this scale and creating, among others, the first metal symphony project in the history of Polish rock entitled "Akordy Słów" (all rights reserved) or a special concert a metal band with a symphony orchestra, we also worked on the co-organization of a Ceti concert with the famous band DEEP PURPLE. We got the first steps P.A.A PAGART, the largest artistic agency in Poland in the 1990s. Our first concert took place at the Teatr Wielki - Polish National Opera, where we organized a performance by Michał Urbaniak, Wojciech Karolak, Mika Urbaniak and a symphony orchestra in the Wagner's members conducted by Jacek Boniecki,  from this moment was only easer ...

AGENCJA METAL MUNDUS 

Metal Mudus as a company was founded in 2005 to start its media activity under the banner of Metal Mundus - Lepsza Strona Rocka, which with time became one of the most popular sites about hard heavy music in Poland. A label and an online store were also established. For a time, Metal Mundus was the publisher of Heavy Metal Pages magazine. After 5 years, the company was transformed into the Metal Mundus Agency, there were personnel changes and a new owner and a new website appeared, as in 2016 the Art Mundus website was launched, extending media activities to promote broader culture and art. Art Mundus TV also appeared. It should be added that Metal Mundus is also the publisher of the popular music magazine Metal Up promoting the best of rock metal and hard rock.