Koncert rockowy
Projekt bez tytułu.png
Koncert rockowy
Koncert rockowy
media wszystkie M-ART Mundus.png

M-RT MUNDUS is a management and promotion project aimed at artists, publishers, organizers, promoters and anyone who finds it interesting and wants to cooperate with us. This project combines the experience, contacts and capabilities of the M-ART Artistic Agency and the ART MUNDUS agency of entities operating for years in the broadly understood music market.

*********

M-RT MUNDUS to projekt menedżersko-promocyjny skierowany do artystów, wydawców, organizatorów, promotorów i każdego kto uzna go za interesujący i zechcę z nami współpracować. Projekt ten łączy doświadczenie, kontakty oraz możliwości działania Agencji Artystycznej M-ART i agecji ART MUNDUS  podmiotów poruszajacych się od lat na szeroko pojętym ryku muzycznym.  

* management

* organization of concerts

*promotion

*image building

*advertisement

* concert tours

* festivals

* CD production and promotion

* PR support

*publishing house

* graphic support (banners, posters, covers, booklets)

* computer typesetting

* website / social media service

international cooperation / interagencyja / medilana

  * presentation in the printed METAL UP music magazine and on the magazine's website

  * presentations in our other media, Metal Mundus and Art Mundus

* advertising / reviews / articles / interviews / in METAL UP magazine

*****

 

*management

*organizacja koncertów

*promocja 

*budowanie wizerunku

*reklama

*trasy koncertowe

*festiwale

*produkcja i promocja płyt

*wsparcie PR

*wydawnictwo

*obsługa graficzna

( banery,plakaty,okładki,książeczki) 

*skłąd komputerowy

*obłsuga strony/social mediów

współpraca międzynarodowa/międzyagencyja/medilana 

 * prezentację w drukowanym magazynie muzycznym METAL UP oraz na stronach magazynu 

 *   prezentacje w naszych pozostałych mediach Metal Mundus i Art Mundus

* reklama/recenzje/artykuły/ wywiady/ na łamach magazynu METAL UP 

You can choose the entire catalog of services or selected activities. Send us your material, we listein etc. and arrange a meeting!

 

Możliwy jest wybór całego katalogu usług lub wybranych działań . Wyślij nam swój materiał ocenimy i umówimy się na spotkanie !